Home

Regeling luchtvaartnavigatiediensten

Geldig van 21 mei 2008 tot 28 mei 2008
Geldig van 21 mei 2008 tot 28 mei 2008

Regeling luchtvaartnavigatiediensten

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 28-05-2008]

Aanhef

Artikel 1 [Nog niet in werking]

In deze regeling wordt verstaan onder:

het besluit: het Besluit luchtvaartnavigatiediensten.

het handboek: verzameling van procedures die beschrijven hoe men werkt volgens de eisen, bedoeld in artikel 6 van de luchtvaartnavigatiedienstenverordening.

Artikel 2 [Nog niet in werking]

De in artikel 3, tweede lid, van het besluit bedoelde gegevens betreffen een zelfevaluatie, waarin is opgenomen op welke wijze de aanvrager aan de in artikel 6 van de luchtvaartnavigatiedienstenverordening bedoelde eisen voldoet, en waar dit in het handboek staat beschreven.

Artikel 3 [Nog niet in werking]

De in artikel 6, tweede lid, onderdeel a, van het besluit bedoelde gegevens betreffen een zelfevaluatie, waarin is opgenomen op welke wijze de aanvrager aan de in Bijlage I van de luchtvaartnavigatiedienstenverordening bedoelde eisen voldoet, en waar dit in het handboek staat beschreven.

Artikel 4 [Nog niet in werking]

Artikel 5 [Nog niet in werking]

Artikel 6 [Nog niet in werking]

Artikel 7 [Nog niet in werking]

Artikel 8 [Nog niet in werking]

Artikel 9

Artikel 10