Home

Verordening PT algemene bepalingen 2007

Geldig van 21 oktober 2007 tot 31 december 2008
Geldig van 21 oktober 2007 tot 31 december 2008

Verordening PT algemene bepalingen 2007

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 21-10-2007 tot 31-12-2008]
[Regeling ingetrokken per 14-03-2010]

Aanhef

Het Bestuur van het Productschap,

gelet op de artikelen 77, 83, 93, 95, 104, 106, 126, 127 van de Wet op de bedrijfsorganisatie;

gelet op hoofdstuk 4, 6, 7 en 10 van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op de artikelen 12 tot en met 14 van het Instellingsbesluit Productschap Tuinbouw;

gehoord:

de Commissie voor hovenierswerkzaamheden, d.d. 11 april 2007,

de Commissie voor boomkwekerijproducten, d.d. 9 mei 2007,

de Commissie voor bloemkwekerijproducten, d.d. 16 mei 2007,

de Commissie voor energie d.d. 31 mei 2007,

de Commissie voor groenten en fruit, d.d. 19 juni 2007,

de Sociaal-Economische Commissie, d.d. 21 juni 2007, en

de Commissie voor bollen, knollen en wortelstokken van bloemgewassen, d.d. 26 juni 2007

Besluit:

Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen

Artikel 1:1

1.

In deze verordening worden de begripsbepalingen van het Instellingsbesluit Productschap Tuinbouw overgenomen.

2.

In de verordeningen van het Productschap Tuinbouw wordt verstaan onder.

a.

productschap:

het Productschap Tuinbouw;

b.

bestuur:

het bestuur van het productschap;

c.

dagelijks bestuur:

uit het midden van het bestuur samengesteld bestuur als bedoeld in artikel 84 van de Wet op de bedrijfsorganisatie;

d.

de voorzitter:

de voorzitter van het productschap;

e.

secretaris:

de secretaris van het productschap;

f.

functionaris:

eenieder werkzaam bij het productschap

g.

onderneming:

onderneming waarvoor het productschap is ingesteld;

h.

de ondernemer:

de natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft waarvoor het productschap is ingesteld, veilingen, telersverenigingen en afzetorganisaties;

i.

de wet:

de Wet op de bedrijfsorganisatie.

Hoofdstuk 2. Registratie van ondernemingen

Artikel 2:1

Artikel 2:2

Artikel 2:3

Artikel 2:4

Artikel 2:5

Hoofdstuk 3. Heffing en invordering

§ 1. Heffing en invordering

Artikel 3:1

Artikel 3:2

Artikel 3:3

Artikel 3:4

Artikel 3:5

Artikel 3:6

Artikel 3:7

Artikel 3:8

Artikel 3:9

Artikel 3:10

Artikel 3:11

Hoofdstuk 4. Factuurmelding

Artikel 4:1

Artikel 4:2

Artikel 4:3

Artikel 4:4

Hoofdstuk 5. Werkwijze (dagelijks) bestuur, (sector)commissies, overige commissies en werkverbanden

Artikel 5:1

Artikel 5:2

Artikel 5:3

Hoofdstuk 6. Bevoegdheden voorzitter

§ 1. Algemeen

Artikel 6:1

Artikel 6:2

Artikel 6:3

Artikel 6:4

Artikel 6:5

Artikel 6:6

Hoofdstuk 7. Vergoedingen voorzitter

Artikel 7:1

Artikel 7:2

Hoofdstuk 8. Vacatievergoedingen

Artikel 8:1

Artikel 8:2

Artikel 8:3

Artikel 8:4

Artikel 8:4

Artikel 8:5

Artikel 8:6

Artikel 8:7

Artikel 8:9

Hoofdstuk 9. Bezwaar

Artikel 9:1

Hoofdstuk 10. Geheimhouding

Artikel 10:1

Hoofdstuk 11. Financiële relaties

Artikel 11:1

Artikel 11.2

Artikel 11:3

Hoofdstuk 12. Toezicht

Artikel 12:1

Hoofdstuk 13. Slotbepalingen

Artikel 13:1

Artikel 13:2

Artikel 13:3