Home

Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit Arbeidsinspectie 2007

Geldig van 17 juni 2007 tot 1 juni 2008
Geldig van 17 juni 2007 tot 1 juni 2008

Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit Arbeidsinspectie 2007

Opschrift


[Regeling ingetrokken per 01-01-2009]

Aanhef

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Besluit:

Hoofdstuk 1. Algemeen

Artikel 1

In deze regeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  1. Algemeen directeur: de algemeen directeur van de Arbeidsinspectie;

  2. Bedrijfstakdirecties: de bedrijfstakdirectie Industrie, de bedrijfstakdirectie Bouw, de bedrijfstakdirectie Dienstverlening;

  3. Arbeidsinspectie-directeur: een onder de algemeen directeur ressorterende directeur.

Hoofdstuk 2. De organisatie van de Arbeidsinspectie

§ 2.1. De Arbeidsinspectie

Artikel 2

§ 2.2. De bedrijfstakdirecties

Artikel 3

§ 2.3. De directie Major Hazard Control

Artikel 4

§ 2.4. De directie Arbeidsmarktfraude

Artikel 5

§ 2.5. De directie Inspectieondersteuning

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

§ 2.6. De afdeling Concernbeleid

Artikel 11

§ 2.7. De afdeling Juridische Zaken

Artikel 12

§ 2.8. De afdeling Informatievoorziening

Artikel 13

Hoofdstuk 3. Bevoegdheden

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 18

Hoofdstuk 4. Plaatsvervanging

Artikel 19

Hoofdstuk 5. Slotbepalingen

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 22

Bijlage 1

Bijlage 2

Bijlage 3

Bijlage 4

Bijlage 5