Home

Aanwijzing verlaten plaats ongeval (art. 7 wvw 1994)

Geldig van 5 maart 2007 tot 1 april 2007
Geldig van 5 maart 2007 tot 1 april 2007

Aanwijzing verlaten plaats ongeval (art. 7 wvw 1994)

Besluit 2007A002

Versies van huidig besluit

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 01-04-2007]
[Regeling ingetrokken per 01-04-2008]

Achtergrond

[Nog niet in werking]

De bepaling van artikel 7 WVW 1994 is tweeledig. Na een ongeval moeten de betrokkenen in staat worden gesteld om de veroorzaker aansprakelijk te stellen voor hun schade. Hiervoor is behoorlijke vaststelling van de identiteit van het voertuig of de bestuurder van belang. Daarnaast mag de betrokkene door of bij het ongeval gewonde personen niet in hulpeloze toestand achterlaten.

Samenvatting

[Nog niet in werking]

Deze aanwijzing geeft regels voor de opsporing en vervolging van personen die, hoewel betrokken bij of veroorzaker van een ongeval, toch de plaats van dat ongeval verlaten.

Opsporing

3.1. Betrokken bij

3.2. Door wiens gedraging een verkeersongeval is veroorzaakt

3.3. Bewijsmiddelen

3.4. Aanwijzing verkeersongevallen

Vervolging

4.1. Inleiding

4.2. Vervolgingsuitsluitingsgrond

4.3. Competentie/voegen van zaken

Overgangsrecht