Home

Richtlijn voor strafvordering strafrechtelijke aanpak schoolverzuim

Geldig van 5 december 2005 tot 1 januari 2006
Geldig van 5 december 2005 tot 1 januari 2006

Richtlijn voor strafvordering strafrechtelijke aanpak schoolverzuim

Besluit 2005R014

Versies van huidig besluit

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 01-01-2006]
[Regeling ingetrokken per 01-08-2007]

Beschrijving

[Nog niet in werking]

In deze richtlijn voor strafvordering zijn het strafvorderings- en transactiebeleid bij overtreding van de Leerplichtwet 1996 vastgelegd.

• Leerplicht

Absoluut verzuim.

Een jongere staat niet ingeschreven als leerling van een school overeenkomstig de bepalingen van de Leerplichtwet 1996. (art. 2, lid 1 Leerplichtwet 1996) normadressaat: ouder/verzorger van minderjarige jongere, meerderjarige jongere.

Relatief verzuim.

Een jongere bezoekt na inschrijving school niet geregeld. (art. 2, lid 1 Leerplichtwet 1996). Normadressaat: ouder/verzorger. Een jongere die de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt bezoekt na inschrijving school niet geregeld. (art. 2, lid 3 Leerplichtwet 1996) Normadressaat: jongere ouder dan 12 jaar.

• Partiële leerplicht

Absoluut verzuim.

Een jongere staat niet ingeschreven als leerling van een instelling overeenkomstig de bepalingen van paragraaf 2a van de Leerplichtwet 1996. (art. 4a jo art. 2, lid 1 Leerplichtwet 1996) normadressaat: ouder/verzorger van minderjarige jongere, meerderjarige jongere.

Relatief verzuim.

Een jongere bezoekt na inschrijving school niet geregeld. (art. 4a, Leerplichtwet 1996). Normadressaat: ouder/verzorger Een jongere die als leerling van een instelling is ingeschreven bezoekt na inschrijving school niet geregeld gedurende twee, dan wel één dag(en) per week. (art. 4c, lid 1 Leerplichtwet 1996) Normadressaat: jongere.

Transactiebedragen/Eis ter zitting

1. Uitgangspunt

2. Transactiebedragen/Eis ter zitting

3. Absoluut verzuim ( art. 2, lid 1 j° art. 26 Leerplichtwet 1969 ) (ouder/verzorger)

4. Relatief verzuim ( art. 2 lid 1 j° art. 26 Leerplichtwet 1969 )

4.1. Luxe verzuim (ouder/verzorger)

4.2. Signaalverzuim

5. Schoolhoofden ( art. 13a, lid 2 , artikel 14, lid 3, eerste volzin , art. 18 , art. 21 en art. 27, lid 3 Leerplichtwet 1969 )

Overgangsrecht