Home

Regeling LNV-subsidies

Vervallen per 1 januari 2016
Vervallen per 1 januari 2016

Regeling LNV-subsidies

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2016]
[Regeling ingetrokken per 01-01-2016]

Hoofdstuk 1. [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 1:1 [Vervallen per 01-01-2016]

Deze tekst is vervallen

Artikel 1:2 [Vervallen per 01-01-2016]

Deze tekst is vervallen

Artikel 1:3 [Vervallen per 01-01-2016]

Deze tekst is vervallen

Artikel 1:4 [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 1:5 [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 1:6 [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 1:7 [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 1:8 [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 1:9 [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 1:10 [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 1:11 [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 1:12 [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 1:13 [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 1:14 [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 1:14a [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 1:14b [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 1:14c [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 1:14d [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 1:14e [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 1:15 [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 1:16 [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 1:17 [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 1:18 [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 1:19 [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 1:20 [Vervallen per 01-01-2016]

Hoofdstuk 2. [Vervallen per 01-01-2016]

Titel 1. [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 2:1 [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 2:1a [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 2:1b [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 2:2 [Vervallen per 01-01-2016]

Titel 2. [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 2:3 [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 2:4 [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 2:4a [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 2:5 [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 2:6 [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 2:7 [Vervallen per 01-01-2016]

Titel 3. [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 2:8 [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 2:9 [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 2:9a [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 2:9b [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 2:10 [Vervallen per 01-01-2016]

Titel 4. [Vervallen per 01-01-2016]

§ 1. [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 2:11 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 2:11a [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 2:11b [Vervallen per 01-01-2010]
Artikel 2:12 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 2:13 [Vervallen per 01-01-2016]

§ 2. [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 2:14 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 2:15 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 2:16 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 2:17 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 2:18 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 2:19 [Vervallen per 01-01-2010]
Artikel 2:20 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 2:21 [Vervallen per 01-01-2016]

§ 3. [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 2:22 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 2:23 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 2:24 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 2:25 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 2:26 [Vervallen per 01-01-2016]

Titel 5. [Vervallen per 01-01-2016]

§ 1. [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 2:27 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 2:28 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 2:28a [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 2:29 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 2:29a [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 2:30 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 2:31 [Vervallen per 01-01-2016]

§ 2. [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 2:32 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 2:33 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 2:34 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 2:34a [Vervallen per 01-01-2010]
Artikel 2:35 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 2:36 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 2:36aa [Vervallen per 06-07-2013]

§ 3. [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 2:36a [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 2:36b [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 2:36c [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 2:36d [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 2:36e [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 2:36f [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 2:36g [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 2:36h [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 2:36i [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 2:36j [Vervallen per 27-06-2014]

Titel 6. [Vervallen per 01-01-2016]

§ 1. [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 2:37 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 2:38 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 2:38a [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 2:38b [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 2:39 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 2:40 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 2:41 [Vervallen per 01-01-2016]

§ 2. [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 2:42 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 2:43 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 2:44 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 2:45 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 2:46 [Vervallen per 01-01-2016]

Titel 7. [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 2:47 [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 2:48 [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 2:49 [Vervallen per 01-01-2016]

Titel 8. [Vervallen per 01-01-2016]

§ 1. [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 2:50 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 2:51 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 2:52 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 2:53 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 2:54 [Vervallen per 01-01-2016]

§ 2. [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 2:55 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 2:56 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 2:57 [Vervallen per 01-01-2016]

Titel 9. [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 2:58 [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 2:59 [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 2:60 [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 2:61 [Vervallen per 01-01-2016]

Titel 10. [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 2:62 [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 2:63 [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 2:64 [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 2:65 [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 2:66 [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 2:67 [Vervallen per 01-01-2016]

Titel 11. [Vervallen per 01-01-2016]

§ 1. [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 2:68 [Vervallen per 01-01-2016]

§ 2. [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 2:69 [Vervallen per 01-01-2016]

§ 3. [Vervallen per 01-01-2016]

§ 3.1. [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 2:69a [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 2:69b [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 2:69c [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 2:69d [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 2:69e [Vervallen per 01-01-2016]
§ 3.2. [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 2:69f [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 2:69g [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 2:69h [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 2:69i [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 2:69j [Vervallen per 01-01-2016]
§ 3.3. [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 2:69k [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 2:69l [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 2:69m [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 2:69n [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 2:69o [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 2:69p [Vervallen per 01-01-2016]

Titel 12. [Vervallen per 01-01-2016]

§ 1. [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 2:70 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 2:71 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 2:72 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 2:73 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 2:73a [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 2:74 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 2:75 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 2:76 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 2:77 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 2:78 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 2:79 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 2:80 [Vervallen per 01-01-2016]

§ 2. [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 2:81 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 2:82 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 2:83 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 2:84 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 2:85 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 2:86 [Vervallen per 18-02-2011]
Artikel 2:87 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 2:88 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 2:89 [Vervallen per 01-01-2016]

Titel 13. [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 2:90 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 2:91 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 2:92 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 2:93 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 2:94 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 2:95 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 2.96 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 2.97 [Vervallen per 20-08-2014]

Hoofdstuk 3. [Vervallen per 01-01-2016]

Titel 1. [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 3:1 [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 3:2 [Vervallen per 01-01-2016]

Titel 2. [Vervallen per 01-07-2011]

Artikel 3:3 [Vervallen per 01-07-2011]

Artikel 3:4 [Vervallen per 01-07-2011]

Artikel 3:5 [Vervallen per 01-07-2011]

Artikel 3:6 [Vervallen per 01-07-2011]

Artikel 3:7 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 3:8 [Vervallen per 01-07-2011]

Artikel 3:9 [Vervallen per 01-07-2011]

Artikel 3:10 [Vervallen per 01-07-2011]

Titel 2a. [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 3:10a [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 3:10b [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 3:10c [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 3:10d [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 3:10e [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 3:10f [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 3:10g [Vervallen per 01-01-2016]

Titel 3. [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 3:11 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 3:12 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 3:13 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 3:14 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 3:15 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 3:16 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 3:17 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 3:18 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 3:19 [Vervallen per 01-01-2010]

Titel 4. [Vervallen per 01-01-2011]

§ 1. [Vervallen per 01-01-2011]

Artikel 3:20 [Vervallen per 01-01-2011]

§ 2. [Vervallen per 01-01-2011]

Artikel 3:21 [Vervallen per 01-01-2011]
Artikel 3:21a [Vervallen per 01-01-2011]
Artikel 3:22 [Vervallen per 01-01-2011]
Artikel 3:23 [Vervallen per 01-01-2011]
Artikel 3:24 [Vervallen per 01-01-2011]
Artikel 3:25 [Vervallen per 01-01-2011]
Artikel 3:25a [Vervallen per 01-01-2011]
Artikel 3:26 [Vervallen per 01-01-2011]

§ 3. [Vervallen per 01-01-2011]

Artikel 3:27 [Vervallen per 01-01-2011]
Artikel 3:28 [Vervallen per 01-01-2011]
Artikel 3:29 [Vervallen per 01-01-2011]
Artikel 3:30 [Vervallen per 01-01-2011]
Artikel 3:31 [Vervallen per 01-01-2011]
Artikel 3:32 [Vervallen per 01-01-2011]
Artikel 3:33 [Vervallen per 01-01-2011]

Titel 5. [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 3:34 [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 3:35 [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 3:36 [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 3:37 [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 3:38 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 3:39 [Vervallen per 01-01-2016]

Titel 6. [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 3:40 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 3:40a [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 3:41 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 3:42 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 3:43 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 3:44 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 3:45 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 3:46 [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 3:47 [Vervallen per 01-01-2010]

Titel 7. [Vervallen per 25-11-2007]

Artikel 3:48 [Vervallen per 25-11-2007]

Artikel 3:49 [Vervallen per 25-11-2007]

Artikel 3:50 [Vervallen per 25-11-2007]

Titel 8. [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 3:51 [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 3:52 [Vervallen per 01-01-2016]

Titel 8a. [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 3:53 [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 3:54 [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 3:55 [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 3:56 [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 3:57 [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 3:58 [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 3:59 [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 3:60 [Vervallen per 01-01-2016]

Titel 9. [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 3:61 [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 3:62 [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 3:63 [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 3:64 [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 3:65 [Vervallen per 01-01-2016]

Titel 10. [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 3:66 [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 3:67 [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 3:68 [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 3:69 [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 3:70 [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 3:71 [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 3:72 [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 3:73 [Vervallen per 01-01-2016]

Titel 11. [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 3:74 [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 3:75 [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 3:76 [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 3:77 [Vervallen per 01-01-2016]

Titel 12. [Vervallen per 17-09-2015]

Artikel 3:78 [Vervallen per 17-09-2015]

Artikel 3:79 [Vervallen per 17-09-2015]

Artikel 3:80 [Vervallen per 17-09-2015]

Artikel 3:81 [Vervallen per 17-09-2015]

Artikel 3:82 [Vervallen per 17-09-2015]

Artikel 3:83 [Vervallen per 17-09-2015]

Artikel 3:84 [Vervallen per 17-09-2015]

Artikel 3:85 [Vervallen per 17-09-2015]

Hoofdstuk 4. [Vervallen per 01-01-2016]

Titel 1. [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 4:1 [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 4:1a [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 4:1b [Vervallen per 01-01-2016]

Titel 2. [Vervallen per 01-01-2016]

§ 1. [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 4:2 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 4:3 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 4:4 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 4:5 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 4:6 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 4:7 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 4:8 [Vervallen per 01-01-2016]

§ 2. [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 4:9 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 4:10 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 4:11 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 4:12 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 4:13 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 4:14 [Vervallen per 01-01-2016]

Titel 3. [Vervallen per 01-01-2016]

§ 1. [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 4:15 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 4:16 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 4:17 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 4:18 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 4:19 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 4:20 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 4:21 [Vervallen per 01-01-2016]

§ 2. [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 4:22 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 4:23 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 4:24 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 4:25 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 4:26 [Vervallen per 01-01-2016]

§ 2a. [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 4:26a [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 4:26b [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 4:26c [Vervallen per 01-01-2016]

§ 3. [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 4:27 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 4:28 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 4:29 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 4:30 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 4:31 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 4:32 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 4:33 [Vervallen per 01-01-2016]

§ 4. [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 4:33a [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 4:33b [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 4:33c [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 4:33d [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 4:33e [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 4:33f [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 4:33g [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 4:33h [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 4:33i [Vervallen per 01-01-2016]

Titel 4. [Vervallen per 01-01-2016]

§ 1. [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 4:34 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 4:35 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 4:36 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 4:37 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 4:38 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 4:39 [Vervallen per 01-01-2016]

§ 1a. [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 4:39a [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 4:39b [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 4:39c [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 4:39d [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 4:39e [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 4:39f [Vervallen per 01-01-2016]

§ 1b. [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 4:39g [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 4:39h [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 4:39i [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 4:39j [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 4:39k [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 4:39l [Vervallen per 01-01-2016]

§ 1c. [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 4:39m [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 4:39n [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 4:39o [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 4:39p [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 4:39q [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 4:39r [Vervallen per 01-01-2016]

§ 2. [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 4:40 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 4:41 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 4:42 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 4:43 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 4:44 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 4:45 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 4:46 [Vervallen per 01-01-2016]

§ 3. [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 4:47 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 4:48 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 4:49 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 4:50 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 4:51 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 4:52 [Vervallen per 01-01-2016]

§ 4. [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 4:53 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 4:54 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 4:55 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 4:56 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 4:57 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 4:58 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 4:59 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 4:60 [Vervallen per 01-01-2016]

§ 4a. [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 4:60a [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 4:60b [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 4:60c [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 4:60d [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 4:60e [Vervallen per 01-01-2016]

§ 5. [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 4:61 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 4:62 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 4:63 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 4:64 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 4:65 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 4:66 [Vervallen per 01-01-2016]

§ 6. [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 4:66a [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 4:66b [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 4:66c [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 4:66d [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 4:66e [Vervallen per 01-01-2016]

Titel 5. [Vervallen per 01-01-2016]

§ 1. [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 4:67 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 4:68 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 4:69 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 4:70 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 4:71 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 4:72 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 4:73 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 4:74 [Vervallen per 01-10-2012]

§ 2. [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 4:75 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 4:76 [Vervallen per 01-01-2016]
Artikel 4:77 [Vervallen per 01-01-2016]

Titel 2. [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 4a:2 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 4a:3 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 4a:4 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 4a:5 [Vervallen per 01-07-2010]

Artikel 4a:6 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 4a:7 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 4a:8 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 4a:9 [Vervallen per 20-08-2014]

Artikel 4a:10 [Vervallen per 20-08-2014]

Titel 2. [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 5:2 [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 5:3 [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 5:4 [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 5:5 [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 5:6 [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 5:7 [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 5:8 [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 5:9 [Vervallen per 01-01-2016]

Hoofdstuk 6. [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 6:1 [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 6:2 [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 6:3 [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 6:3a [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 6:4 [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 6:5 [Vervallen per 01-01-2016]

Bijlage 1 [Vervallen per 01-01-2016]

Bijlage 1a [Vervallen per 01-01-2016]

Bijlage 2 [Vervallen per 01-01-2016]

Bijlage 3 [Vervallen per 01-01-2016]

Bijlage 3a [Vervallen per 01-01-2016]

Bijlage 4 [Vervallen per 01-01-2016]

Bijlage 5 [Vervallen per 01-01-2016]

Bijlage 6 [Vervallen per 01-01-2016]

Bijlage [Vervallen per 01-01-2016]

Bijlage 7 [Vervallen per 01-01-2016]