Home

Regeling bewijzen van bevoegdheid en bevoegdverklaringen voor luchtvarenden 2001

Geldig van 20 april 2021 tot 1 april 2023
Geldig van 20 april 2021 tot 1 april 2023

Regeling bewijzen van bevoegdheid en bevoegdverklaringen voor luchtvarenden 2001

Opschrift

Aanhef

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Besluit:

Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

1.

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • gasballon: vrije ballon die zijn opwaartse draagkracht verkrijgt door het inbrengen, in de ballon, van een gas dat lichter is dan lucht;

  • geregistreerde opleidingsinstelling: geregistreerde opleidingsinstelling als bedoeld in de Regeling opleidingsinstellingen voor luchtvarenden 2001;

  • hete luchtballon: vrije ballon die zijn opwaartse draagkracht verkrijgt door het verwarmen van de lucht in de ballon;

  • minister: Minister van Infrastructuur en Waterstaat;

  • SP-SE klassebevoegdverklaring: bevoegdverklaring voor de klasse luchtvaartuig, single pilot, eenmotorig (Single Pilot Single Engine class rating);

  • SP typebevoegdverklaring: bevoegdverklaring voor een type luchtvaartuig, single pilot (Single Pilot type rating).

2.

In deze regeling wordt met de volgende toevoegingen bedoeld:

  1. A: de categorie vliegtuigen (Aircraft);

  2. FB: de categorie vrije ballonnen (Free Balloons);

  3. GC: de categorie gyrokopters (Gyrocopters);

  4. H: de categorie helikopters (Helicopters).

Artikel 1a [Vervallen per 15-03-2014]

Deze tekst is vervallen

Hoofdstuk 2. Procedurele en bijzondere bepalingen

Artikel 2

Artikel 3 [Vervallen per 15-03-2014]

Hoofdstuk 3. Bijzondere bevoegdverklaringen

Artikel 4. CPL(FB)

Artikel 5 [Vervallen per 01-10-2004]

Artikel 6 [Vervallen per 15-03-2014]

Artikel 7

Hoofdstuk 4. Afgifte

§ 1. Bewijzen van bevoegdheid

Artikel 8 [Vervallen per 15-03-2014]

Artikel 9. CPL(FB)

Artikel 10 [Vervallen per 15-03-2014]

Artikel 11. RPL(A), RPL(H) en RPL(GC)

Artikel 12

Artikel 13 [Vervallen per 01-10-2004]

Artikel 14 [Vervallen per 15-03-2014]

§ 2. Algemene bevoegdverklaringen

Artikel 15 [Vervallen per 05-03-2008]

Artikel 16. LPE

Artikel 17. CSR

Artikel 18. RT

Artikel 19. Instructeursbevoegdverklaringen (A)/(H)/(GC) opleidingseisen

Artikel 20. Instructeursbevoegdheden

Artikel 20a [Vervallen per 15-03-2014]

Artikel 20b [Vervallen per 15-03-2014]

Artikel 20c [Vervallen per 15-03-2014]

Artikel 21. FI(FB)

Artikel 22. Night rating

§ 3. Bijzondere bevoegdverklaringen onder te verdelen naar type, klasse en werkzaamheden

Artikel 23 [Vervallen per 15-03-2014]

Artikel 24 [Vervallen per 15-03-2014]

Artikel 25 [Vervallen per 15-03-2014]

Artikel 26. Bijzondere bevoegdverklaringen in RPL(A)/(H)/GC)

Artikel 27 [Vervallen per 01-10-2004]

Artikel 28. Klassebevoegdverklaring CPL(FB)

Hoofdstuk 5. Verlenging en hernieuwde afgifte na verlopen van bevoegdverklaringen

§ 1. Algemene bevoegdverklaringen

Artikel 29 [Vervallen per 05-03-2008]

Artikel 30 [Vervallen per 05-03-2008]

Artikel 31. CSR verlenging

Artikel 32. CSR hernieuwde afgifte

Artikel 33. Instructeursbevoegdverklaringen verlenging

Artikel 34. Instructeursbevoegdverklaringen hernieuwde afgifte

Artikel 35. FI(FB) verlenging

Artikel 36

§ 2. Bijzondere bevoegdverklaringen

Artikel 37 [Vervallen per 15-03-2014]

Artikel 38 [Vervallen per 05-03-2008]

Artikel 39. Bijzondere bevoegdverklaringen in RPL(A)/(H)/(GC) verlenging

Artikel 40. Bijzondere bevoegdverklaringen in RPL hernieuwde afgifte

Artikel 41. Klassebevoegdverklaring CPL(FB) verlenging

Artikel 42. Klassebevoegdverklaring CPL(FB) verlenging

Hoofdstuk 6. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 43 [Vervallen per 01-10-2004]

Artikel 44 [Vervallen per 01-10-2004]

Artikel 45 [Vervallen per 01-10-2004]

Artikel 46

Artikel 47

Artikel 48

Bijlage 1. behorende bij artikel 4 van de Regelingen bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart 2001

Bijlage 2. behorende bij artikel 11 van de Regeling bewijzen van bevoegdheid voor luchtvarenden 2001

Bijlage 3 [Vervallen per 01-08-2008]

Bijlage 4a. behorende bij artikel 19 van de Regeling bewijzen van bevoegdheid voor luchtvarenden 2001

Bijlage 4b. behorende bij artikel 19 van de Regeling bewijzen van bevoegdheid voor luchtvarenden 2001

Bijlage 5. behorende bij de Regeling bewijzen van bevoegdheid en bevoegdverklaringen voor luchtvarenden 2001

Bijlage 6

Bijlage 7. behorende bij artikel 9 van de Regeling bewijzen van bevoegdheid voor luchtvarenden 2001

Bijlage 7a [Vervallen per 01-10-2004]

Bijlage 7b [Vervallen per 01-10-2004]

Bijlage 8. behorende bij artikel 11 van de Regeling bewijzen van bevoegdheid en bevoegdverklaringen 2001