Home

Regeling ‘administratie en declaratievoorschriften geïntegreerde eerstelijnszorg en innovatie’

Geldig van 10 januari 2007 tot 1 augustus 2007
Geldig van 10 januari 2007 tot 1 augustus 2007

Regeling ‘administratie en declaratievoorschriften geïntegreerde eerstelijnszorg en innovatie’

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 10-01-2007 tot 01-08-2007]
[Regeling ingetrokken per 01-08-2007]

Aanhef

De Nederlandse Zorgautoriteit,

Gelet op artikel 36, 37 en 38 van de Wet Marktordening Gezondheidszorg (Wmg);

Heeft de volgende regeling vastgesteld:

Algemeen

Artikel 1

De regeling is van toepassing op zorgaanbieders die zorg leveren als bedoeld in de Wet Marktordening Gezondheidszorg voor zover ze de modules geïntegreerde eerstelijnszorg en/of de prestatie innovatie leveren.

Begripsbepalingen

Artikel 2

Doel

Artikel 3

Administratievoorschriften

Artikel 4

Declaratievoorschriften

Artikel 5

Inwerkingtreding

Artikel 6