Home

Besluit vaststelling subsidieplafond en beleidsvoornemen subsidiëring Matra Doelbijdragen Programma

Vervallen per 1 januari 2006
Vervallen per 1 januari 2006

Besluit vaststelling subsidieplafond en beleidsvoornemen subsidiëring Matra Doelbijdragen Programma

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2006]
[Regeling ingetrokken per 01-01-2006]

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2006]

Deze tekst is vervallen

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2006]

Deze tekst is vervallen

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2006]

Deze tekst is vervallen