Home

Verordening heffing groenten en fruit 2006

Geldig van 29 juli 2006 tot 13 mei 2020
Geldig van 29 juli 2006 tot 13 mei 2020

Verordening heffing groenten en fruit 2006

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 29-07-2006 tot 13-05-2020]
[Regeling ingetrokken per 13-05-2020]

Aanhef

Het bestuur van het Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel, gelet op artikel 100, lid 3 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie en op artikel 13 van het instellingsbesluit Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel (Staatsblad 2002 nr. 155), heeft na advies van de Commissie groenten en fruit de volgende verordening vastgesteld:

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen en toepassingsgebied

Artikel 1

In deze verordening wordt overgenomen de terminologie van het Instellingsbesluit Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel en wordt voorts verstaan onder:

  1. voorzitter: de voorzitter van het Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel;

  2. HBAG Commissie groenten en fruit: de op grond van artikel 5 van het lnstellingsbesluit Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel ingestelde commissie groenten en fruit.

Artikel 2

Deze verordening is van toepassing op de ondernemer die een onderneming drijft waarin de groothandel, het bedrijf van commissionair, het bedrijf van tussenpersoon of het bedrijf van handelskweker in groenten en fruit, wordt uitgeoefend en waarvoor de HBAG Commissie groenten en fruit is ingesteld.

§ 2. De heffing

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

§ 3. Vermindering

Artikel 10

§ 4. De betaling van de opgelegde heffing

Artikel 11

§ 5. Overige bepalingen en slotbepalingen

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14