Home

Heffingsverordening HPA vlasfonds jaar 2006

Geldig van 29 januari 2006 tot 19 oktober 2019
Geldig van 29 januari 2006 tot 19 oktober 2019

Heffingsverordening HPA vlasfonds jaar 2006

Opschrift


[Regeling ingetrokken per 19-10-2019]

Aanhef

Het bestuur van het Hoofdproductschap Akkerbouw;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

Deze verordening verstaat onder:

a.

hoofdproductschap

:

Hoofdproductschap Akkerbouw;

b.

bestuur

:

bestuur van het hoofdproductschap;

c.

secretaris

:

secretaris van het hoofdproductschap;

d.

commissie

:

Commissie Vlas;

e.

ondernemer

:

de natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft waarvoor het hoofdproductschap is ingesteld.

§ 2. Heffingsbepalingen

Artikel 2

§ 3. Ambtshalve heffing

Artikel 3

§ 4. Betaling van de heffing

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

§ 5. Slotbepalingen

Artikel 8

Artikel 9