Home

Verordening bestemmingsheffing glazenwassersbedrijf 2006

Geldig van 9 november 2005 tot 28 januari 2006
Geldig van 9 november 2005 tot 28 januari 2006

Verordening bestemmingsheffing glazenwassersbedrijf 2006

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 28-01-2006]
[Regeling ingetrokken per 16-10-2019]

Aanhef

Het bestuur van het Hoofdbedrijfschap Ambachten;

Gelet op artikel 95, tweede lid en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie;

Gezien het verzoek van de Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB);

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen en toepassingsgebied

Artikel 1 [Nog niet in werking]

In deze verordening wordt verstaan onder:

  1. de voorzitter: de voorzitter van het Hoofdbedrijfschap Ambachten;

  2. de ondernemer: degene die een onderneming drijft, dan wel degenen die gezamenlijk een onderneming drijven;

  3. bestemmingsheffing: heffing die is gebaseerd op artikel 9, tweede lid, van het Instellingbesluit Hoofdbedrijfschap Ambachten.

Artikel 2 [Nog niet in werking]

De verordening is van toepassing op de ondernemers die een onderneming drijven, waarin het glazenwassersbedrijf wordt uitgeoefend.

§ 2. De heffing

Artikel 3 [Nog niet in werking]

Artikel 4 [Nog niet in werking]

§ 3. Vermindering van heffing

Artikel 5 [Nog niet in werking]

Artikel 6 [Nog niet in werking]

§ 4. Overige bepalingen

Artikel 7 [Nog niet in werking]

Artikel 8 [Nog niet in werking]

Artikel 9

Artikel 10