Home

Tijdelijke regeling ter wering van Aviaire Influenza

Geldig van 21 augustus 2005 tot 29 september 2005
Geldig van 21 augustus 2005 tot 29 september 2005

Tijdelijke regeling ter wering van Aviaire Influenza

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 21-08-2005 tot 29-09-2005]
[Regeling ingetrokken per 29-09-2005]

Aanhef

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Besluit:

§ 1. Algemeen

Artikel 1

In deze regeling wordt onder pluimvee verstaan: gehouden dieren van een soort behorende tot de orde van de hoenderachtigen (Galliformes), tot de familie van de eenden, ganzen en zwanen (Anatidae), en voor consumptie gehouden duiven (Columbia livia).

Artikel 2

Deze regeling is niet van toepassing op het houden van:

  1. fazanten;

  2. niet-bedrijfsmatig gehouden pluimvee;

  3. pluimvee, gehouden in dierentuinen als bedoeld in het Dierentuinenbesluit;

  4. siervogels.

§ 2. Maatregelen ter wering van insleep van Aviaire Influenza door trekvogels

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

§ 3. Slotbepalingen

Artikel 7

Artikel 8