Home

Regeling vaststelling specifieke formatie instellingen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs aan visueel gehandicapte kinderen voor het schooljaar 2005/2006

Geldig van 9 september 2005 tot 1 augustus 2008
Geldig van 9 september 2005 tot 1 augustus 2008

Regeling vaststelling specifieke formatie instellingen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs aan visueel gehandicapte kinderen voor het schooljaar 2005/2006

Opschrift


[Regeling ingetrokken per 01-08-2008]

Aanhef

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Besluit:

Artikel 1. Specifieke formatie

1.

Aan het bevoegd gezag van Bartiméus Onderwijsinstellingen voor visueel gehandicapte leerlingen te Zeist worden voor het schooljaar 2005/2006, 16.737 formatierekeneenheden verstrekt.

2.

Aan het bevoegd gezag van de Stichting Convergo Onderwijsinstelling voor visueel gehandicapte leerlingen te Grave worden voor het schooljaar 2005/2006, 22.066 formatierekeneenheden verstrekt.

3.

Aan het bevoegd gezag van het Koninklijk Instituut tot Onderwijs van Slechtzienden en Blinden te Huizen worden voor het schooljaar 2005/2006 11.276 formatierekeneenheden verstrekt.

4.

Aan het bevoegd gezag van Visio Onderwijsinstellingen Noord te Haren worden voor het schooljaar 2005/2006 5.859 formatierekeneenheden verstrekt.

Artikel 2. Bekendmaking

Deze regeling zal worden geplaatst in de Staatscourant.

Artikel 3. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na uitgifte van de Staatscourant waarin deze regeling is bekendgemaakt en werkt terug tot en met 1 augustus 2005.

Artikel 4. Citeertitel