Home

Besluit PDV aanwijzing IAD als toezichthouder tuchtrecht 2004

Geldig van 28 november 2004 tot 1 januari 2015
Geldig van 28 november 2004 tot 1 januari 2015

Besluit PDV aanwijzing IAD als toezichthouder tuchtrecht 2004

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 28-11-2004 tot 01-01-2015]
[Regeling ingetrokken per 01-01-2015]

Aanhef

Het bestuur van het Productschap Diervoeder;

Besluit:

Artikel 1

De Interne Accountantsdienst (IAD) van het Hoofdproductschap Akkerbouw wordt ten behoeve van het toezicht op de naleving van de in het Besluit PDV toezichthouder tuchtrecht 2003 genoemde verordeningen aangewezen.

Artikel 2

Dit besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.