Home

Wijzigingsbesluit Uitvoeringsregeling Bouwstoffenbesluit

Geldig van 31 oktober 2004 tot 1 juli 2008
Geldig van 31 oktober 2004 tot 1 juli 2008

Wijzigingsbesluit Uitvoeringsregeling Bouwstoffenbesluit

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 31-10-2004 tot 01-07-2008]
[Regeling ingetrokken per 01-07-2008]

Aanhef

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Besluiten:

Artikel I

[Wijzigt de Uitvoeringsregeling Bouwstoffenbesluit.]

Artikel II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Bijlage 1

[Wijzigt de Uitvoeringsregeling Bouwstoffenbesluit.]

Bijlage 2

Bijlage 3

Bijlage 4