Home

Regeling aanwijzing nationaal park Sallandse Heuvelrug

Geldig van 16 oktober 2004 tot 1 september 2007
Geldig van 16 oktober 2004 tot 1 september 2007

Regeling aanwijzing nationaal park Sallandse Heuvelrug

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 16-10-2004 tot 01-09-2007]
[Regeling ingetrokken per 01-09-2007]

Aanhef

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

  1. minister: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

  2. overlegorgaan: overlegorgaan als bedoeld in artikel 3;

  3. nationaal park: gebied zoals omschreven in het Structuurschema Groene Ruimte (Kamerstukken II 1992–93, 22 880, nr. 5, blz. 9).

Artikel 2

Als nationaal park wordt aangewezen het gebied Sallandse Heuvelrug, zoals aangegeven op de als bijlage bij deze regeling behorende kaart.

Artikel 3

Er is een overlegorgaan nationaal park Sallandse Heuvelrug.

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Bijlage