Home

Beleidsregels boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit

Vervallen per 21 april 2007
Vervallen per 21 april 2007

Beleidsregels boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit

Besluit BWBR0017166-20070421

Versies van huidig besluit
Deze regeling is vervallen. Bekijk voorgaande geldige versies in het overzicht hierboven.