Home

Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZ 2004

Geldig van 10 oktober 2008 tot 1 januari 2009
Geldig van 10 oktober 2008 tot 1 januari 2009

Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZ 2004

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 10-10-2008 tot 01-01-2009]
[Regeling ingetrokken per 01-01-2010]

Aanhef

De Minister van Economische Zaken,

Besluit:

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 1. de minister: de Minister van Economische Zaken;

 2. de hoofden van dienst:

  1. 1°.

   de directeur-generaal van de Buitenlandse Economische Betrekkingen,

  2. 2°.

   de directeur-generaal van Economische Politiek,

  3. 3°.

   de directeur-generaal van Ondernemen en Innovatie,

  4. 4°.

   de directeur-generaal van Energie en Telecom,

  5. 5°.

   de directeur van de Auditdienst,

  6. 6°.

   de directeur Communicatie,

  7. 7°.

   de directeur Financieel-Economische Zaken,

  8. 8°.

   de directeur Informatiemanagement & Automatisering,

  9. 9°.

   de directeur Facilitair Management,

  10. 10°.

   de directeur Personeel en Organisatie,

  11. 11°.

   de directeur Wetgeving en Juridische Zaken,

  12. 12°.

   de directeur van Octrooicentrum Nederland,

  13. 13°.

   de directeur van het Centraal Planbureau,

  14. 14°.

   de algemeen directeur van de EVD,

  15. 15°.

   de inspecteur-generaal der mijnen,

  16. 16°.

   de algemeen directeur van SenterNovem,

  17. 17°.

   de directeur-hoofdinspecteur van het Agentschap Telecom,

  18. 18°.

   de directeur van PIANOo,

  19. 19°.

   de Consumentenautoriteit.

 3. P&O-aangelegenheden: aangelegenheden op het gebied van personeel, organisatie en formatie en het daarmee samenhangende budget;

 4. BBRA: Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984;

 5. ARAR: Algemeen Rijksambtenarenreglement.

Artikel 1a

De organisatie van het Ministerie van Economische Zaken wordt vastgesteld overeenkomstig de bij dit besluit behorende bijlage.

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

§ 2. Mandaat, volmacht en machtiging

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 12a

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15 [Vervallen per 01-07-2005]

Artikel 16 [Vervallen per 01-07-2005]

§ 3. Instructies

Artikel 17

Artikel 18

§ 4. Ondermandaat

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 21

§ 5. Vervanging

Artikel 22

§ 6. Ondertekening bij afwezigheid minister

Artikel 23

§ 7. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 24

Artikel 25

Artikel 26

Artikel 27

Bijlage Organisatie van het Ministerie van Economische Zaken