Home

Besluit vaststelling Beleidsvoornemen Gemeentelijke Samenwerking

Geldig van 8 augustus 2004 tot 1 januari 2011
Geldig van 8 augustus 2004 tot 1 januari 2011

Besluit vaststelling Beleidsvoornemen Gemeentelijke Samenwerking

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 08-08-2004 tot 01-01-2011]
[Regeling ingetrokken per 01-01-2011]

Aanhef

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking,

Besluit:

Artikel 1

Voor subsidieverlening op grond van artikel 2.6.13 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken in het kader van gemeentelijke samenwerking geldt voor de periode van 1 januari 2005 tot en met 31 december 2008 het bij dit besluit behorende beleidsvoornemen.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Bijlage Beleidsvoornemen Gemeentelijke Samenwerking

[Op te vragen bij de Directie Mensenrechten en Vredesopbouw, Afdeling Vredesopbouw en Goed Bestuur van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.]