Home

Besluit aanwijzing toezichthouders Verordening slachting, weging en classificatie slachtrunderen 2003

Geldig van 8 augustus 2004 tot 26 juni 2005
Geldig van 8 augustus 2004 tot 26 juni 2005

Besluit aanwijzing toezichthouders Verordening slachting, weging en classificatie slachtrunderen 2003

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 08-08-2004 tot 26-06-2005]
[Regeling ingetrokken per 26-06-2005]

Aanhef

Artikel 1

1.

De volgende personen worden belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de verordening slachting, weging en classificatie slachtrunderen 2003:

  • De heer H.G.M. Grolleman, geboren op 25 maart 1957 te Raalte, werkzaam bij B.V. Controle Bureau Dierlijke Sector gevestigd te Utrecht;

  • De heer J. Vos, geboren op 25 april 1945 te Beilen, werkzaam bij B.V. Controle Bureau Dierlijke Sector gevestigd te Utrecht.

2.

De in het eerste lid aangewezen personen dienen, naast een ingevolge artikel 5:12, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht voorgeschreven geldig legitimatiebewijs, te beschikken over een door de voorzitter van het Productschap Vee en Vlees op naam gestelde lastgeving.

Artikel 2

1.

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders Verordening slachting, weging en classificatie slachtrunderen 2003.

2.

Dit besluit zal worden gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningblad Bedrijfsorganisatie waarin het wordt geplaatst.

3.

Het Besluit aanwijzing personen Verordening slachting, weging en classificatie slachtrunderen 2003 wordt ingetrokken.