Home

Regeling regels vergoedingen bestuur van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting

Geldig van 13 mei 2004 tot 23 januari 2005
Geldig van 13 mei 2004 tot 23 januari 2005

Regeling regels vergoedingen bestuur van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting

Opschrift

Aanhef

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Besluit:

Artikel 1

Aan de voorzitter van het bestuur van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting wordt een vacatiegeld toegekend van € 124,– per vergadering.

Artikel 2

Aan de leden van het bestuur van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting wordt een vacatiegeld toegekend van € 80,– per vergadering.

Artikel 3

De voorzitter en de leden van het bestuur van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting hebben recht op vergoeding van reis- en verblijfkosten overeenkomstig het Reisbesluit binnenland en het Reisbesluit buitenland.

Artikel 4