Home

Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Sociale Verzekeringen 2004

Geldig van 17 maart 2004 tot 1 april 2004
Geldig van 17 maart 2004 tot 1 april 2004

Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Sociale Verzekeringen 2004

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 01-04-2004 met twk t/m 01-01-2004 ]
[Regeling ingetrokken per 06-05-2005]

Aanhef

§ 1. Algemeen

Artikel 1 [Nog niet in werking]

In deze regeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder SV:

de directie Sociale Verzekeringen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

§ 2. Organisatie en taken afdelingen

Artikel 2 [Nog niet in werking]

Artikel 3 [Nog niet in werking]

Artikel 4 [Nog niet in werking]

Artikel 5 [Nog niet in werking]

Artikel 6 [Nog niet in werking]

§ 3. Bevoegdheden

Artikel 7 [Nog niet in werking]

Artikel 8 [Nog niet in werking]

Artikel 9 [Nog niet in werking]

§ 4. Slotbepalingen

Artikel 10 [Nog niet in werking]

Artikel 11