Home

Verordening bestemmingsheffing detailhandel in brood en banket 2004

Geldig van 13 maart 2004 tot 19 oktober 2019
Geldig van 13 maart 2004 tot 19 oktober 2019

Verordening bestemmingsheffing detailhandel in brood en banket 2004

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 13-03-2004 tot 19-10-2019]
[Regeling ingetrokken per 19-10-2019]

Aanhef

Het bestuur van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel;

Gelet op de artikelen 95, tweede lid en 126 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie;

Gezien het advies van de Commissie detailhandel in brood en banket;

Besluit:

§ 1. Begripsbepaling en toepassingsgebied

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

 1. de ondernemer: degene die een onderneming drijft dan wel degenen die gezamenlijk een onderneming drijven;

 2. een verkoopplaats: elke voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waar waren aan particulieren worden verkocht;

 3. detailhandel in brood- en banketproducten: het aan particulieren verkopen van:

  • brood, dit is de gebakken eetwaar als bedoeld in artikel 1 sub d van het warenwetbesluit meel en brood;

  • banket, dit is gebak met slagroom, banketbakkersroom of een dergelijke grondstof, dan wel met vers of gesteriliseerd fruit;

  • overige bakkersartikelen, dit zijn andere geheel of gedeeltelijk uit meel of bloem bereide artikelen, die gewoonlijk in brood- en banketwinkels verkocht worden, dan wel die naar de aard van de verwerkte grondstoffen of de wijze van verwerking van die grondstoffen vergelijkbaar zijn met de hier bedoelde artikelen, zoals beschuit, koek, koekjes, ragoutwerk, kerstbrood of dergelijke (gelegenheids) producten;

 4. franchiseformule: een commerciële samenwerkingsvorm tussen ondernemers, waarbij de ene partij, de franchisegever, aan de andere partij, de franchisenemer, tegen een vergoeding het recht verleent om een onderneming te exploiteren volgens een door de franchisegever ontwikkeld systeem en onder een door hem voorgeschreven handelsnaam;

 5. de voorzitter: de voorzitter van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel.

Artikel 2

In deze verordening zijn de begripsbepalingen van de Heffingsverordening Hoofdbedrijfschap Detailhandel 2004 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 3

§ 2. De heffing

Artikel 4

Artikel 5

§ 3. Overige bepalingen

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9