Home

Vaststellingsregeling subsidieplafond 2004 Subsidieregeling kennisoverdracht brancheorganisaties MKB

Geldig van 17 december 2003 tot 12 maart 2004
Geldig van 17 december 2003 tot 12 maart 2004

Vaststellingsregeling subsidieplafond 2004 Subsidieregeling kennisoverdracht brancheorganisaties MKB

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 17-12-2003 tot 12-03-2004]
[Regeling ingetrokken per 11-06-2005]

Aanhef

Artikel 1

Het subsidieplafond voor het in 2004 verlenen van subsidies op grond van de Subsidieregeling kennisoverdracht brancheorganisaties MKB bedraagt € 1 000 000.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.