Home

Heffingsverordening Productschap Dranken / Commissie voor bier 2004

Geldig van 1 januari 2004 tot 1 januari 2007
Geldig van 1 januari 2004 tot 1 januari 2007

Heffingsverordening Productschap Dranken / Commissie voor bier 2004

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2004 tot 01-01-2007]
[Regeling ingetrokken per 01-01-2007]

Aanhef

Het bestuur van het Productschap Dranken;

besluit:

vast te stellen de navolgende verordening.

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze verordening wordt de terminologie van het Instellingsbesluit Productschap Dranken (Besluit 6 mei 2002, Stb. 264) overgenomen, hierna te noemen het “Instellingsbesluit”.

§ 2. De heffing

Artikel 2

§ 3. Slotbepalingen

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5