Home

Instellingsbesluit Shared Services Organisatie Verkeer en Waterstaat

Geldig van 12 april 2003 tot 18 september 2003
Geldig van 12 april 2003 tot 18 september 2003

Instellingsbesluit Shared Services Organisatie Verkeer en Waterstaat

Opschrift


[Regeling ingetrokken per 21-08-2010]

Aanhef

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Besluit:

Artikel 1

Er is een Shared Services Organisatie.

Artikel 2

De Shared Services Organisatie bestaat uit:

  1. het Stafbureau;

  2. het Facilitair Adviescentrum;

  3. het Facilitair Bedrijf Bestuurskern;

  4. de Salarisvoorziening en advisering.

Artikel 3

De Shared Services Organisatie is voorzover een en ander aan de Minister van Verkeer en Waterstaat is opgedragen en volgens diens instructies belast met de navolgende taken en daarmee samenhangende activiteiten:

  1. zorgdragen voor de bedrijfsvoering van de Shared Services Organisatie;

  2. het zorgdragen voor de beleidsontwikkeling, coördinatie en evaluatie op het gebied van facilitair management en het optreden als informatie- en kenniscentrum.

  3. het verzorgen van adviezen en projecten op het gebied van facilitair management;

  4. het verzorgen van facilitaire dienstverlening voor de in beheer zijnde panden van het ministerie;

  5. het verzorgen van de salarisadministratie en het optreden als informatie- en kenniscentrum op het gebied van salaristechnische en fiscale aspecten van arbeidsvoorwaarden en sociale zekerheid.

Artikel 3

Artikel 4