Home

Subsidieplafonds 2003 Subsidieregeling kennisoverdracht ondernemers MKB

Geldig van 19 december 2002 tot 11 juni 2005
Geldig van 19 december 2002 tot 11 juni 2005

Subsidieplafonds 2003 Subsidieregeling kennisoverdracht ondernemers MKB

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 19-12-2002 tot 11-06-2005]
[Regeling ingetrokken per 11-06-2005]

Aanhef

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 9, eerste lid, van de Subsidieregeling kennisoverdracht ondernemers MKB;

Besluit:

Artikel 1

Het subsidieplafond voor het in 2003 verlenen van subsidies op grond van de Subsidieregeling kennisoverdracht ondernemers MKB bedraagt:

  1. voor subsidies voor een strategieproject € 3 000 000;

  2. voor subsidies voor een haalbaarheidsproject € 2 500 000;

  3. voor subsidies voor een vernieuwingsproject € 1 000 000.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.