Home

Landbouwkwaliteitsregeling delegatie bevoegdheden eieren

Geldig van 8 november 2002 tot 25 januari 2004
Geldig van 8 november 2002 tot 25 januari 2004

Landbouwkwaliteitsregeling delegatie bevoegdheden eieren

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 08-11-2002 tot 25-01-2004]
[Regeling ingetrokken per 28-09-2007]

Aanhef

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. minister:

minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

b. besluit:

Landbouwkwaliteitsbesluit eieren;

c. productschap:

Productschap Pluimvee en Eieren.

Artikel 2

Het productschap is belast met het stellen van nadere regels als bedoeld in artikel 3 van het besluit.

Artikel 3

Het productschap is belast met het vaststellen van een officieel kenteken en een model als bedoeld in artikel 4 van het besluit.

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7