Home

Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten

Geldig vanaf 1 augustus 2022
Geldig vanaf 1 augustus 2022

Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-08-2022]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, van 14 juni 2001, nr. WJZ/2001/19494 (3742), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel 118h, tweede en vijfde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs, artikel 8.3.2, tweede en vijfde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs en artikel 162b, tweede en vijfde lid, van de Wet op de expertisecentra;

De Raad van State gehoord (advies van 26 juli 2001, nr. W05.01 0276/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, van 5 december 2001, nr. WJZ/2001/48305 (3742), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. [Vervallen per 01-08-2022]

Artikel 1 [Vervallen per 01-08-2022]

Deze tekst is vervallen

Artikel 2 [Vervallen per 30-04-2008]

Deze tekst is vervallen

Hoofdstuk 2. Specifieke uitkering

Artikel 3. Begripsbepaling hoofdstuk 2

Artikel 4. Berekening specifieke uitkering

Artikel 5. Betaling specifieke uitkering

Hoofdstuk 2a. [Vervallen per 01-01-2021]

Artikel 5a [Vervallen per 01-01-2021]

Hoofdstuk 3. [Vervallen per 01-01-2019]

Artikel 6 [Vervallen per 01-01-2019]

Hoofdstuk 4. Slotbepalingen

Artikel 6a. Grondslag

Artikel 7. Inwerkingtreding

Artikel 8. Citeertitel

Bijlage 1 [Vervallen per 01-01-2019]

Bijlage 2 [Vervallen per 01-01-2019]

Bijlage 3 [Vervallen per 01-01-2019]

Bijlage A [Vervallen per 01-01-2021]

Bijlage B [Vervallen per 01-01-2021]