Home

Vergoedingenregeling Bestuur Bureau Financieel Toezicht

Geldig van 1 januari 2001 tot 8 januari 2005
Geldig van 1 januari 2001 tot 8 januari 2005

Vergoedingenregeling Bestuur Bureau Financieel Toezicht

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 01-11-2001]
[Regeling ingetrokken per 08-01-2005]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op voordracht van de Staatssecretaris van Justitie, van 25 oktober 2001, nr. 5127199/801;

Gelet op artikel 3 van het Vacatiegeldenbesluit 1988 (Stb. 1988, 205);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder het Bestuur: het bestuur van het Bureau Financieel Toezicht, bedoeld in artikel 110, eerste lid, van de Wet op het Notarisambt 1999.

Artikel 2

De voorzitter en de leden van het Bestuur ontvangen een vaste jaarlijkse vergoeding.

Artikel 3

De vergoeding van de voorzitter wordt vastgesteld op € 11 344,51 (f 25 000,–).

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8