Home

Mandaat directeur Kabinet

Geldig van 13 mei 2001 tot 11 mei 2005
Geldig van 13 mei 2001 tot 11 mei 2005

Mandaat directeur Kabinet

Opschrift


[Regeling ingetrokken per 11-05-2005]

Aanhef

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Besluit:

Artikel 1

1.

De directeur Kabinet is gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende de beantwoording van:

  1. uitnodigingen voor openingen, lezingen en representatieve verplichtingen;

  2. verzoeken om een audiëntie bij de minister.

2.

De ondertekening, bedoeld in het eerste lid, luidt:

`DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

voor deze:

DE DIRECTEUR KABINET,'.

Artikel 2

Voorzover een aangelegenheid als bedoeld in artikel 1 behoort tot het takenpakket van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, geschiedt het nemen van beslissingen of ondertekenen van stukken betreffende die aangelegenheid namens de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Artikel 3

Indien artikel 2 van toepassing is, luidt de ondertekening, bedoeld in artikel 1, eerste lid, in afwijking van artikel 1, tweede lid:

`DE STAATSSECRETARIS VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

voor deze:

DE DIRECTEUR KABINET,'.

Artikel 4

Artikel 5