Home

Voorschrift Vreemdelingen 2000

Geldig van 1 november 2003 tot 13 november 2003
Geldig van 1 november 2003 tot 13 november 2003

Voorschrift Vreemdelingen 2000

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-11-2003 tot 13-11-2003]

Aanhef

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

Artikel 1.1

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. het Besluit:

het Vreemdelingenbesluit 2000;

b. het DVAS:

het door de korpschef aangehouden Decentrale Vreemdelingenadministratiesysteem in verband met de toepassing van de vreemdelingenwetgeving en het visumafgiftebeleid;

c. de BVV:

de door de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie aangehouden Basisvoorziening Vreemdelingen;

d. de TWV:

de tewerkstellingsvergunning, bedoeld in artikel 1, onder e, van de Wet arbeid vreemdelingen;

e. de GBA:

de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens, bedoeld in de Wet Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens.

Artikel 1.2

Ter uitvoering van een verdrag waarbij de grenscontrole is verlegd naar de buitengrenzen, wordt onder 'Nederland' in de artikelen 4.7 en 4.8 mede verstaan het grondgebied van andere bij dat verdrag aangesloten landen waarover de werking van dat verdrag zich uitstrekt.

Artikel 1.3

Hoofdstuk 2. Toegang

Artikel 2.1

Artikel 2.2

Artikel 2.3

Artikel 2.4

Artikel 2.5

Artikel 2.6

Artikel 2.7

Artikel 2.8

Artikel 2.9

Artikel 2.10

Hoofdstuk 3. Verblijf

Afdeling 1. Bescheiden rechtmatig verblijf

Artikel 3.1

Artikel 3.2

Artikel 3.3

Artikel 3.4

Artikel 3.5

Artikel 3.6

Artikel 3.7

Artikel 3.8

Artikel 3.9

Afdeling 2. De verblijfsvergunning regulier

Paragraaf 1. Bevoegdheid

Artikel 3.10
Artikel 3.11
Artikel 3.12
Artikel 3.13
Artikel 3.14
Artikel 3.15
Artikel 3.16

Paragraaf 2. Verlening onder beperking en voorschriften

Artikel 3.17
Artikel 3.18
Artikel 3.19
Artikel 3.20
Artikel 3.21
Artikel 3.22
Artikel 3.23
Artikel 3.24
Artikel 3.25

Paragraaf 3. Procedurele bepalingen

Artikel 3.26
Artikel 3.27
Artikel 3.28
Artikel 3.29
Artikel 3.30
Artikel 3.31
Artikel 3.32
Artikel 3.33
Artikel 3.34
Artikel 3.34a

Afdeling 3. De verblijfsvergunning asiel

Paragraaf 1. Bevoegdheden

Artikel 3.35
Artikel 3.36
Artikel 3.37

Paragraaf 2. Procedurele bepalingen

Artikel 3.38
Artikel 3.39
Artikel 3.40
Artikel 3.41
Artikel 3.42
Artikel 3.43
Artikel 3.44

Hoofdstuk 4. Grensbewaking, toezicht en uitvoering

Artikel 4.1

Artikel 4.2

Artikel 4.3

Artikel 4.4. Modellen bemanningslijst/passagierslijst zeeschip

Artikel 4.5

Artikel 4.6

Artikel 4.7

Artikel 4.8

Artikel 4.9

Artikel 4.10

Artikel 4.11

Artikel 4.12

Artikel 4.13

Artikel 4.14

Artikel 4.15

Artikel 4.16

Hoofdstuk 5. Vrijheidsbeperkende en vrijheidsontnemende maatregelen

Artikel 5.1

Artikel 5.2

Artikel 5.3

Artikel 5.4

Hoofdstuk 6. Vertrek en uitzetting

Artikel 6.1

Artikel 6.2

Hoofdstuk 7. Algemene en slotbepalingen

Artikel 7.1

Artikel 7.2

Artikel 7.3

Artikel 7.4

Artikel 7.5

Bijlage 1. , behorend bij artikel 2.1, eerste lid, onder a , Voorschrift Vreemdelingen (luchthavens waarvoor een afschriftverplichting geldt)

Bijlage 2. , behorend bij artikel 2.2 Voorschrift Vreemdelingen (vreemdelingen die toegang tot Nederland hebben)

Bijlage 3. , behorend bij artikel 2.3 Voorschrift Vreemdelingen (categorieën vreemdelingen die toegang tot Nederland hebben)

Bijlage 3a. , behorend bij bijlage 3, onder G , Voorschrift Vreemdelingen (Model Collectieve lijst voor in groepsverband reizende minderjarigen)

Bijlage 3b. , behorend bij bijlage 3, onder G, onder 3 , Voorschrift Vreemdelingen (Model Reizigerslijst voor schoolreizen)

Bijlage 3c. , behorend bij bijlage 3, onderdeel K , Voorschrift Vreemdelingen (model bijzonder doorlaatbewijs)

Bijlage 4. , behorend bij de artikelen 2.4 en 4.2 Voorschrift Vreemdelingen (vliegvelden, andere grensdoorlaatposten en hun openingstellingstijden)

Bijlage 5a. behorend bij artikel 2.6, tweede lid , Voorschrift Vreemdelingen (verklaring toegangverlening)

Bijlage 5b. , behorend bij artikel 2.6, tweede lid , Voorschrift Vreemdelingen (verklaring toegangverlening)

Bijlage 6a. , behorend bij artikel 2.9 Voorschrift Vreemdelingen

Bijlage 6b. , behorend bij artikel 2.9 Voorschrift Vreemdelingen

Bijlage 6c. , behorend bij artikel 2.9 Voorschrift Vreemdelingen

Bijlage 7. behorend bij de artikelen 3.1 – 3.8 en 4.11 Voorschrift Vreemdelingen

Bijlage 7a. document I

Bijlage 7b. document II

Bijlage 7c. document III

Bijlage 7d. document IV

Bijlage 7e. document EU/EER

Bijlage 7f. document W

Bijlage 7g. sticker Verblijfsaantekeningen Algemeen

Bijlage 7h. sticker Verblijfsaantekeningen Gemeenschapsonderdanen

Bijlage 7i. sticker Verblijfsaantekeningen Vervolgprocedures

Bijlage 8. behorend bij artikel 3.8, eerste lid , Voorschrift Vreemdelingen (afzonderlijk inlegblad)

Bijlage 9. , behorend bij artikel 3.22 Voorschrift Vreemdelingen

Bijlage 10. , behorend bij artikel 3.23 Voorschrift Vreemdelingen

Bijlage 11. , behorend bij artikel 3.24 Voorschrift Vreemdelingen

Bijlage 12. , behorend bij artikel 3.25 Voorschrift Vreemdelingen

Bijlage 13. , behorend bij de artikelen 3.26 - 3.32 en 3.38 - 3.40 Voorschrift Vreemdelingen

Bijlage 14a. , behorend bij artikel 4.4 Voorschrift Vreemdelingen

Bijlage 14b. , behorend bij artikel 4.4 Voorschrift Vreemdelingen

Bijlage 14c [Vervallen per 11-09-2003]

Bijlage 15. behorend bij artikel 4.5, eerste lid , Voorschrift Vreemdelingen

Bijlage 16. behorend bij artikel 4.5, tweede lid , Voorschrift Vreemdelingen

Bijlage 17a. , behorend bij artikel 7.1, eerste lid, Voorschrift Vreemdelingen

Bijlage 17b. , behorend bij artikel 7.1, tweede lid, Voorschrift Vreemdelingen

Bijlage 17c. , behorend bij artikel 7.1, derde lid, Voorschrift Vreemdelingen

Bijlage 17d. , behorend bij artikel 7.1, vierde lid, Voorschrift Vreemdelingen