Home

Besluit tot instelling van een bedrijfscommissie voor de Metaalindustrie en Elektrotechnische Industrie

Geldig vanaf 1 november 2000
Geldig vanaf 1 november 2000

Besluit tot instelling van een bedrijfscommissie voor de Metaalindustrie en Elektrotechnische Industrie

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-11-2000]

Aanhef

De Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad;

Gelet op de artikelen 37 en 38 van de Wet op de ondernemingsraden;

Gelet op artikel 3 van de Delegatieverordening Bestuurskamer (RE 7/1994);

Gehoord de naar het oordeel van de Raad voor het desbetreffende deel van het bedrijfsleven representatieve organisaties van ondernemers en van werknemers;

Besluit:

Artikel 1

Dit besluit verstaat onder metaalindustrie en elektrotechnische industrie:

de ondernemingen van werkgevers die zijn ingeschreven bij de sector Metaalindustrie of de sector Elektrotechnische Industrie (voorheen Bedrijfsvereniging voor de Metaalindustrie en de Electrotechnische Industrie).

Artikel 2

1.

Er wordt ingesteld een bedrijfscommissie voor de Metaalindustrie en Elektrotechnische Industrie.

2.

De bedrijfscommissie telt 12 leden en 12 plaatsvervangende leden

3.

Van deze leden en plaatsvervangende leden worden de volgende aantallen benoemd door de daarbij vermelde organisaties:

  1. organisaties van ondernemers

    • 6 leden en 6 plaatsvervangende leden door de Vereniging FME-CWM, vereniging van ondernemingen in de metaal-, kunststof-, elektronica- en elektrotechnische industrie en aanverwante sectoren;

  2. organisaties van werknemers

    • 4 leden en 4 plaatsvervangende leden door FNV Bondgenoten;

    • 1 lid en 1 plaatsvervangend lid door CNV Bedrijvenbond;

    • 1 lid en 1 plaatsvervangend lid door De Unie/VHP Metalektro.

Artikel 3

Het besluit van 20 februari 1976 tot instelling van een Bedrijfscommissie voor de Metaalindustrie en de Elektrotechnische Industrie (RE 06/1976) wordt ingetrokken.

Artikel 4

Artikel 5