Home

Regeling aanpassing landelijk gemiddelde personeelslastbedragen in verband met de ZKOO-uitkering en de CAO 1999 - 2000

Geldig van 1 augustus 1999 tot 31 december 2004
Geldig van 1 augustus 1999 tot 31 december 2004

Regeling aanpassing landelijk gemiddelde personeelslastbedragen in verband met de ZKOO-uitkering en de CAO 1999 - 2000

Opschrift


[Regeling ingetrokken per 31-12-2004]

Aanhef

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op artikel 85, vijfde lid, artikel 85a, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs, juncto de Regeling bekostiging, rechtspositie en samenvoeging leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs, en artikel II, vierde en zesde lid, van de Wet van 25 mei 1998 (Stb.337);

Besluit:

Paragraaf I. Begripsbepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

Voor de toepassing in deze regeling wordt verstaan onder:

 1. Schoolsoortgroep 1:

  • scholen voor mavo, vbo en scholengemeenschappen mavo/vbo (inclusief afdelingen leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs),

  • scholen voor praktijkonderwijs voortkomend uit het svo waarop artikel 11 van de Regeling bekostiging, rechtspositie en samenvoeging leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs van toepassing is,

  • scholen voor leerwegondersteunend onderwijs en scholen voor praktijkonderwijs als bedoeld in artikel II, tweede en vijfde lid, van de Wet van 25 mei 1998 (Stb. 337);

 2. Schoolsoortgroep 2:

  scholen voor vwo, havo en scholengemeenschappen vwo/havo;

 3. Schoolsoortgroep 3:

  scholengemeenschappen (vwo/)havo/mavo (inclusief afdelingen leerwegondersteunend onderwijs);

 4. Schoolsoortgroep 4:

  scholengemeenschappen (vwo/)havo/mavo/vbo (inclusief afdelingen leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs).

 5. WVO:

  • Wet op het voortgezet onderwijs, deel I.

Paragraaf II. Aanpassing en vaststelling landelijke gemiddelde personeelslast per 1 januari 1999 in verband met verhoging van de ZKOO-uitkering en in verband met de CAO 1999-2000

Artikel 2. Landelijke gemiddelde personeelslast per 1 januari 1999

Artikel 3. Aanvullende vergoeding op grond van artikel 85a, eerste lid, van de WVO, en artikel II, vierde en zesde lid, van de Wet van 25 mei 1998 (Stb.337) vanaf 1 januari 1999

Paragraaf III. Aanpassing en vaststelling landelijke gemiddelde personeelslast per 1 februari 1999 in verband met de CAO 1999-2000

Artikel 4. Landelijke gemiddelde personeelslast per 1 februari 1999

Artikel 5. Aanvullende vergoeding op grond van artikel 85a, eerste lid, van de WVO, en artikel II, vierde en zesde lid, van de Wet van 25 mei 1998 (Stb.337)

Paragraaf IV. Aanpassing en vaststelling landelijke gemiddelde personeelslast per 1 augustus 1999 in verband met de CAO 1999-2000

Artikel 6. Landelijke gemiddelde personeelslast per 1 augustus 1999

Artikel 7. Aanvullende vergoeding op grond van artikel 85a, eerste lid, van de WVO, juncto de Regeling bekostiging, rechtspositie en samenvoeging leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs, en artikel II, vierde en zesde lid, van de Wet van 25 mei 1998 (Stb.337) vanaf 1 augustus 1999

Paragraaf V. Slotbepalingen

Artikel 8. Bekendmaking

Artikel 9. Inwerkingtreding