Home

Regeling vaststelling vervangende premie Werkloosheidswet 1999

Geldig van 1 januari 1999 tot 22 september 2004
Geldig van 1 januari 1999 tot 22 september 2004

Regeling vaststelling vervangende premie Werkloosheidswet 1999

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-1999 tot 22-09-2004]
[Regeling ingetrokken per 22-09-2004]

Aanhef

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst,

Besluit:

Artikel 1

De vervangende premie, bedoeld in artikel 85, derde lid, van de Werkloosheidswet wordt voor het jaar 1999 vastgesteld op 0,92%.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1999.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling vervangende premie Werkloosheidswet 1999.