Home

Aanwijzing domeinenen centraal examen maatschappijleer havo, examenjaar 2000

Geldig van 21 november 1998 tot 31 december 2004
Geldig van 21 november 1998 tot 31 december 2004

Aanwijzing domeinenen centraal examen maatschappijleer havo, examenjaar 2000

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 21-11-1998 tot 31-12-2004]
[Regeling ingetrokken per 31-12-2004]

Aanhef

De Staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op bijlage 6 van de Regeling examenprogramma's profielen vwo/havo maatschappelijke vakken,

Besluit:

Artikel 1. Aanwijzing domeinen centraal examen maatschappijleer havo examenjaar 2000

De twee domeinen die naast het domein Politieke besluitvorming in het examenjaar 2000 uit de domeinen C tot en met H worden geëxamineerd, zijn:

  1. Keuzedomein D:

    Multiculturele samenleving

  2. Keuzedomein E:

    Mens en werk

Artikel 2. Bekendmaking

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 3. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen, waarin deze regeling is bekendgemaakt.

Artikel 4. Citeertitel