Home

Penitentiaire maatregel

Geldig vanaf 1 januari 2022
Geldig vanaf 1 januari 2022

Penitentiaire maatregel

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2022]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Onze Minister van Justitie, van 8 juli 1997, nr. 640008/97/6;

Gelet op artikel 89 van de Grondwet, artikel 13 van het Wetboek van Strafrecht en voorts de artikelen 3, vijfde lid, 4, tweede lid, 7, vierde lid, 32, tweede lid, 41, vierde lid, 42, vijfde lid, 45, derde lid, 59, 61, vierde lid, 65, tweede lid, 67, vierde lid, van de Penitentiaire beginselenwet en artikel 40, vierde lid, van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden;

Gezien de adviezen van de Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing van 11 november 1996, nr. RA/98/96, 25 maart 1997, nr. RA 20/97 en 6 juni 1997, nr. 631365/97, en het advies van de Registratiekamer van 23 oktober 1996, nr. 96.A.495/1;

De Raad van State gehoord (advies van 26 november 1997, No.W03.97 0476);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 16 februari 1998, nr. 680358/98/6;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In dit besluit en de daarop rustende bepalingen wordt verstaan onder:

  1. de wet: de Penitentiaire beginselenwet;

  2. reclassering: een reclasseringsinstelling als bedoeld in artikel 1, onder b, van de Reclasseringsregeling 1995;

  3. college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente waar de gedetineerde ingezetene was of overwegend verbleef voorafgaand aan de detentie dan wel van de gemeente waarin de gedetineerde zich na afloop van zijn detentie wil vestigen.

Hoofdstuk 2. Opperbeheer inrichtingen en regime

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4 [Vervallen per 17-12-2008]

Hoofdstuk 3. Penitentiair programma

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 7a

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 9a

Artikel 10

Hoofdstuk 4. Commissie van toezicht en beklagcommissie

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 20

Hoofdstuk 4a. Commissie van toezicht en beklagcommissie voor het vervoer

Artikel 20a

Artikel 20b

Hoofdstuk 4b. Detentie- en re-integratieplan

Artikel 20c

Artikel 20d

Hoofdstuk 5. (Onvrijwillige) geneeskundige behandeling

Artikel 21

Artikel 21a

Artikel 21b

Artikel 22

Artikel 22a

Artikel 22b

Artikel 22c

Artikel 22d

Artikel 22e

Artikel 22f

Artikel 22g

Artikel 23

Hoofdstuk 5a. Toezicht op telefoongesprekken

Artikel 23a

Hoofdstuk 6. Geestelijke verzorging

Artikel 24

Artikel 25

Artikel 26

Artikel 27

Hoofdstuk 7. [Vervallen per 01-01-2021]

Artikel 28 [Vervallen per 01-01-2021]

Artikel 29 [Vervallen per 01-01-2021]

Artikel 30 [Vervallen per 01-01-2021]

Artikel 31 [Vervallen per 01-01-2021]

Artikel 32 [Vervallen per 01-01-2021]

Artikel 33 [Vervallen per 01-01-2021]

Artikel 34 [Vervallen per 01-01-2021]

Hoofdstuk 8. Dossiers

Artikel 35

Artikel 36

Artikel 37

Artikel 38

Artikel 39

Artikel 40

Hoofdstuk 9. [Vervallen per 26-06-2019]

Artikel 41 [Vervallen per 26-06-2019]

Artikel 42 [Vervallen per 26-06-2019]

Artikel 43 [Vervallen per 04-08-2010]

Artikel 44 [Vervallen per 26-06-2019]

Artikel 44a [Vervallen per 26-06-2019]

Hoofdstuk 9A. Bijzondere bepalingen met betrekking tot veroordeelden tot de maatregel tot plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders

Artikel 44b

Artikel 44c

Artikel 44d

Artikel 44e

Artikel 44f

Artikel 44g

Artikel 44h

Artikel 44i

Artikel 44j

Artikel 44k

Artikel 44l

Artikel 44m

Artikel 44n

Artikel 44o

Artikel 44p

Artikel 44q

Hoofdstuk 10. Vergoedingen beklag- en beroepsprocedures

Artikel 45

Hoofdstuk 11. Kosten en aansprakelijkheid directeur

Artikel 46

Artikel 47

Artikel 48

Artikel 49

Hoofdstuk 12. Wijziging andere regelgeving

Artikel 50

Artikel 51

Artikel 52

Artikel 53

Artikel 54

Artikel 55

Artikel 56

Artikel 57

Hoofdstuk 13. Slotbepalingen

Artikel 58

Artikel 59

Artikel 60

Artikel 61