Home

Regeling statistische gegevens a.b.w.

Geldig van 6 oktober 1999 tot 1 januari 2004
Geldig van 6 oktober 1999 tot 1 januari 2004

Regeling statistische gegevens a.b.w.

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 06-10-1999 tot 01-01-2004]
[Regeling ingetrokken per 01-01-2004]

Aanhef

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Gelet op artikel 133 van de Algemene bijstandswet;

Gehoord de Centrale Commissie voor de Statistiek;

Besluit:

Artikel 1

Burgemeester en wethouders verstrekken maandelijks aan de Directeur-Generaal van de Statistiek, overeenkomstig het in de bijlage bij deze regeling opgenomen overzicht gegevens met betrekking tot personen en gezinnen aan wie zij uitkering hebben verleend op grond van de Algemene bijstandswet.

Burgemeester en wethouders verstrekken maandelijks aan de Directeur-Generaal van de Statistiek, overeenkomstig het in de bijlage bij deze regeling opgenomen overzicht gegevens met betrekking tot personen en gezinnen aan wie zij betalings- en aflossingsverplichtingen hebben opgelegd met betrekking tot verleende bijstand.

Artikel 1a

Burgemeester en wethouders verstrekken maandelijks aan de Directeur-Generaal van de Statistiek, overeenkomstig het in de bijlage bij deze regeling opgenomen overzicht gegevens met betrekking tot personen en gezinnen aan wie zij betalings- en aflossingsverplichtingen hebben opgelegd met betrekking tot verleende bijstand.

Artikel 2

De door de Directeur-Generaal van de Statistiek voor het kalenderjaar 1995 vastgestelde richtlijnen zijn van toepassing op de verstrekking van gegevens over:

  1. de periode in 1996 waarover aan een persoon uitkering is verleend op grond van de Algemene Bijstandswet; en

  2. het kalenderjaar 1997 en de daarop volgende kalenderjaren voor zover het betreft de financiële gegevens met betrekking tot de verlening van bijzondere bijstand op grond van de Algemene Bijstandswet dan wel de Algemene bijstandswet.

Artikel 3