Home

Examenreglement brandweerduiker 1995

Geldig van 31 maart 2005 tot 1 oktober 2010
Geldig van 31 maart 2005 tot 1 oktober 2010

Examenreglement brandweerduiker 1995

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 31-03-2005 tot 01-10-2010]
[Regeling ingetrokken per 01-10-2010]

Aanhef

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. de opleiding:

de opleiding brandweerduiker, bedoeld in artikel 1, onderdeel b, onder 1, van het Besluit rijksexamen brandweeropleidingen;

b. de module:

elke onderwijseenheid over een samenhangend deel van de leerstof, die zowel presentatie, verwerking als toetsing omvat en die flexibel programmeerbaar is in het systeem, waarvan het een onderdeel is;

c. het module-examen:

elk examen ter afsluiting van een module, dat bestaat uit een schriftelijk deel, een praktisch deel, een projectopdracht of een combinatie daarvan;

d. het studiepunt:

de eenheid, waarin de omvang van de module wordt uitgedrukt en die gemiddeld tien contact- of zelfstudie-uren vertegenwoordigt;

e. de vrijstelling:

een door het bestuur van het Nederlands bureau brandweerexamens, genoemd in artikel 18g, eerste lid, van de Brandweerwet 1985, afgegeven verklaring, inhoudende dat de kandidaat voor de betreffende module over de vereiste kennis en vaardigheden beschikt.

Artikel 2

De opleiding bestaat uit drie modulen:

  1. brandweerduiker theorie (verplichte module);

  2. brandweerduiker praktijk I (verplichte module);

  3. brandweerduiker praktijk II (verplichte module).

Artikel 3

1.

De modulen brandweerduiker theorie en brandweerduiker praktijk II omvatten vier studiepunten.

2.

De module brandweerduiker praktijk I omvat twee studiepunten.

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9 [Vervallen per 01-08-1998]

Artikel 10 [Vervallen per 01-08-1998]

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Bijlage 36. Deel A, examenprogramma module brandweerduiker theorie

Bijlage 37. Deel B, Examenprogramma module brandweerduiker praktijk I

Bijlage 38. Deel C, examenprogramma module brandweerduiker praktijk II

Deel D Betekenis van de codes

Bijlage Deel E, eisen ten aanzien van de geldigheid diploma brandweerduiker