Home

Wijzigingsbesluit Formatiebesluit WBO 1992, enz. (verlenging van de aanmeldingstermijn voor overdracht en verzilvering van formatierekeneenheden en doorvergoeding van buitengebruikgestelde permanente dislocaties)

Geldig van 1 april 1995 tot 1 december 2005
Geldig van 1 april 1995 tot 1 december 2005

Wijzigingsbesluit Formatiebesluit WBO 1992, enz. (verlenging van de aanmeldingstermijn voor overdracht en verzilvering van formatierekeneenheden en doorvergoeding van buitengebruikgestelde permanente dislocaties)

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-08-2003 tot 01-12-2005]
[Regeling ingetrokken per 01-12-2005]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, T. Netelenbos, van 17 oktober 1994, nr. 94041259/2508, directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op de artikelen 51, derde en vierde lid, en 96c, tweede lid, van de Wet op het basisonderwijs, de artikelen E 29 en E 32 van de Overgangswet WBO, de artikelen 59, derde en vierde lid, en 93d, tweede lid, van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs en artikel E 23 van de Overgangswet ISOVSO;

Gezien het advies van de Onderwijsraad (advies van 13 juni 1994, nr. OR 94000185/1 P);

De Raad van State gehoord (advies van 12 december 1994, nr. W05.94.0631);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, T. Netelenbos, van 9 januari 1995, nr. 94052368/2508, directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel II

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel III

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel IV

Artikel V

Artikel VI

Artikel VII