Home

Vaststelling uitrusting ambtenaren van politie bij Korps landelijke politiediensten en bijzondere ambtenaren van politie

Geldig van 1 februari 1995 tot 21 februari 2007
Geldig van 1 februari 1995 tot 21 februari 2007

Vaststelling uitrusting ambtenaren van politie bij Korps landelijke politiediensten en bijzondere ambtenaren van politie

Opschrift


[Regeling ingetrokken per 21-02-2007]

Aanhef

De Minister van Justitie,

Besluit:

Artikel 1

De Uitrustingsregeling politie 1994 is van overeenkomstige toepassing op de ambtenaar van politie die werkzaam is bij het Korps landelijke politiediensten en de bijzondere ambtenaar van politie.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 april 1994.