Home

Instelling Dienst Uitvoering Ontslaguitkeringsregelingen

Geldig vanaf 21 januari 1995
Geldig vanaf 21 januari 1995

Instelling Dienst Uitvoering Ontslaguitkeringsregelingen

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 21-01-1995]

Aanhef

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Besluit:

I

Er is een Dienst Uitvoering Ontslaguitkeringsregelingen (DUO), verder te noemen: de Dienst. De Dienst ressorteert rechtstreeks onder de directeur-generaal Management en Personeelsbeleid.

II

De Dienst is belast met het beoordelen van het recht op, het toekennen en het (doen) uitbetalen van:

  1. overheidsontslaguitkeringen voor rijksoverheidspersoneel (met uitzondering van het onderwijzend en militair personeel);

  2. pensioenen overzeese gebiedsdelen.

III

De Dienst is bevoegd om facilitair ontslaguitkeringsregelingen uit te voeren voor organisaties die geen deel uitmaken van de rijksoverheid.

IV

V

VI

VII