Home

Uitvoering artikel 8 Wet MOOZ

Geldig van 1 januari 1995 tot 1 januari 2006
Geldig van 1 januari 1995 tot 1 januari 2006

Uitvoering artikel 8 Wet MOOZ

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-1995 tot 01-01-2006]
[Regeling ingetrokken per 01-01-2006]

Aanhef

Artikel 1

Als representatieve organisaties van verzekeraars, bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Wet medefinanciering oververtegenwoordiging oudere ziekenfondsverzekerden, wordt aangewezen de Vereniging Zorgverzekeraars Nederland te Zeist.

Artikel 2

De beschikking van 27 maart 1986, nr. 386–3517 (Stcrt. 62) wordt ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1995.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.