Home

Toepassing van het op 29 april 1948 tussen Nederland en de VS van Amerika gesloten verdrag ter voorkoming van dubbele belasting, zoals gewijzigd bij Aanvullend Verdrag van 30 december 1965, ten aanzien van in de VS wonende directeuren en commissarissen van Nederlandse vennootschappen

Vervallen per 20 juli 2006
Vervallen per 20 juli 2006

Toepassing van het op 29 april 1948 tussen Nederland en de VS van Amerika gesloten verdrag ter voorkoming van dubbele belasting, zoals gewijzigd bij Aanvullend Verdrag van 30 december 1965, ten aanzien van in de VS wonende directeuren en commissarissen van Nederlandse vennootschappen

Besluit IFZ94/1233

Versies van huidig besluit
Deze regeling is vervallen. Bekijk voorgaande geldige versies in het overzicht hierboven.