Home

Besluit vaststelling model formulier betalingsbewijs transacties en boetes

Geldig van 1 oktober 1994 tot 1 juli 2009
Geldig van 1 oktober 1994 tot 1 juli 2009

Besluit vaststelling model formulier betalingsbewijs transacties en boetes

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-10-1994 tot 01-07-2009]
[Regeling ingetrokken per 01-01-2020]

Aanhef

De Minister van Justitie,

Overwegende dat het noodzakelijk is de formulieren, als bedoeld in:

 • artikel 9, tweede lid, van het Besluit administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften 1994,

  • betreffende het betalingsbewijs, dat wordt uitgereikt na contante betaling van een administratieve sanctie vermeld in de bijlage van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften;

 • artikel 12, tweede lid, van het Transactiebesluit 1994,

  • betreffende het betalingsbewijs, dat wordt uitgereikt na contante betaling van een transactie, vermeld in de bijlage van het Transactiebesluit 1994;

 • artikel 8, eerste lid, van het Besluit tenuitvoerlegging geldboetevonnissen,

  • betreffende het betalingsbewijs, dat wordt uitgereikt na contante betaling van een bij rechterlijke uitspraak opgelegde geldboete;

 • artikel 8, eerste lid, van het Besluit uitvoering artikel 577, tweede lid,

  • betreffende het betalingsbewijs, dat wordt uitgereikt na contante betaling van de geschate waarde van niet in beslaggenomen, verbeurd verklaarde voorwerpen, alsmede van de kosten van openbaarmaking van een rechterlijke uitspraak;

vast te stellen.

Besluit:

Bijlage 1

Bijlage 1