Home

Regeling heffing vloeibaar gemaakt petroleumgas 1994

Geldig vanaf 16 februari 1994
Geldig vanaf 16 februari 1994

Regeling heffing vloeibaar gemaakt petroleumgas 1994

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 16-02-1994]

Aanhef

Artikel I

1.

In de aangifte voor de heffing van vloeibaar gemaakt petroleumgas bedoeld in artikel XII, eerste lid, van de Wet van 24 december 1993 tot wijziging van een aantal belastingwetten en van de Wet Infrastructuurfonds in het kader van het belastingplan 1994 worden de volgende gegevens vermeld:

  1. de naam, het adres en de aard van het bedrijf van de aangever;

  2. een nauwkeurige aanduiding van de plaats of plaatsen waar het vloeibaar gemaakt petroleumgas zich bevindt;

  3. de hoeveelheid vloeibaar gemaakt petroleumgas per plaats;

  4. de stand van het telwerk indien een voorraadtank is verbonden met een pompinstallatie met telwerk;

  5. het bedrag aan belasting.

2.

De aangifte wordt gedaan in tweevoud.

Artikel II

De belasting wordt overeenkomstig de aangifte voldaan uiterlijk 15 maart 1994.

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van 16 februari 1994.