Home

Merkenbeschikking 1994

Geldig van 23 september 2001 tot 1 januari 2006
Geldig van 23 september 2001 tot 1 januari 2006

Merkenbeschikking 1994

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 23-09-2001 tot 01-01-2006]
[Regeling ingetrokken per 01-01-2006]

Aanhef

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Cultuur,

Gelet op de artikelen 5, zevende lid, 10, vierde lid, 12, onder d, 22, tweede lid, en bijlage I, hoofdstuk XI, punt 57 en 58 van het Besluit produktie en handel vers vlees en op artikel 2 eerste lid, onderdeel G, eerste en tweede streepje en 12, eerste lid, van het Besluit produktie en handel vleesprodukten;

Besluit:

Artikel 1

Als stempel of merk bedoeld in de artikelen 5, zevende lid, 10c, en 22, tweede lid van het Besluit productie en handel vers vlees, wordt beschouwd het merk zoals omschreven en vastgesteld in artikel 1, tweede lid, en in de bijlage van Beschikking 2001/305/EG van de Europese Commissie van 11 april 2001 inzake het merken en het gebruik van bepaalde dierlijke producten in verband met Beschikking 2001/223/EG tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met mond- en klauwzeer in Nederland (PbEG L 104).

Artikel 2

Als stempel of merk bedoeld in de artikelen 2, eerste lid, onderdeel G, eerste en tweede streepje, en 12, eerste lid, van het Besluit productie en handel vleesproducten, wordt beschouwd het merk zoals omschreven en vastgesteld in artikel 2, eerste en tweede lid, en in de bijlage van Beschikking 2001/305/EG van de Europese Commissie van 11 april 2001 inzake het merken en het gebruik van bepaalde dierlijke producten in verband met Beschikking 2001/223/EG tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met mond- en klauwzeer in Nederland (PbEG L 104).

Artikel 3

Vlees dat is afgekeurd wordt voorzien van een stempelmerk bestaande uit een parallellogram met zijden van 5 cm en 4 cm, door een lijn evenwijdig aan de langste zijden in twee gelijke vlakken verdeeld, waarvan het bovenste de code van de Kring en de lokatie/district bevat en het onderste vlak het woord AFGEKEURD in hoofdletters.

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7