Home

Instelling adviescommissie inzake functie ziekenhuispsychiatrie

Geldig van 1 maart 1994 tot 28 augustus 2004
Geldig van 1 maart 1994 tot 28 augustus 2004

Instelling adviescommissie inzake functie ziekenhuispsychiatrie

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-03-1994 tot 28-08-2004]
[Regeling ingetrokken per 28-08-2004]

Aanhef

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

Besluit:

Artikel 1

Ingesteld wordt een commissie van advies inzake de functie ziekenhuispsychiatrie, mede in relatie tot de ontwikkeling van multifunctionele eenheden.

Artikel 2

De commissie heeft tot taak de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur te adviseren omtrent verdere ontwikkeling van de functie ziekenhuispsychiatrie waaronder de functie van de psychiatrische afdelingen van algemene en academische ziekenhuizen, mede in relatie tot de ontwikkeling van multifunctionele eenheden.

Artikel 3

1.

De commissie bestaat uit ten hoogste veertien leden, waaronder de voorzitter en de secretaris(sen).

2.

De leden worden door de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur in hun functie benoemd.

3.

Het Nederlands centrum Geestelijke volksgezondheid, de Nederlandse Federatie Ziekenhuispsychiatrie i.o., de Nederlandse Vereniging voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg, de Nederlandse Vereniging voor Geestelijke Gezondheidszorg, de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie sectie ziekenhuispsychiatrie, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, alsmede de Vereniging Nederlandse Zorgverzekeraars en het Kontaktorgaan Landelijke Ziektekostenverzekeraars gezamenlijk dragen elk één lid voor benoeming voor. Bovendien wordt één lid afkomstig uit de kring van de academische psychiatrische ziekenhuizen benoemd.

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8