Home

Wet terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen

Geldig vanaf 1 oktober 2009
Geldig vanaf 1 oktober 2009

Wet terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-10-2009]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is met het oog op terugdringing van het arbeidsongeschiktheidsvolume het arbeidsongeschiktheidscriterium in de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en de overheidspensioenwetten te herzien en het recht op uitkering ingevolge die wetten aan een termijn te binden, in de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de overheidspensioenwetten de hoogte van de arbeidsongeschiktheidsuitkering in verband te brengen met de leeftijd, waarop de uitkering wordt toegekend en een stimuleringsmaatregel te treffen voor arbeidsongeschikten die herintreden op de arbeidsmarkt;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk I. Wetswijzigingen

Artikel I

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel II

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel III

Artikel IV

Artikel V

Artikel VI

Artikel VII

Hoofdstuk II. De stimuleringsuitkering

Artikel VIII

Artikel IX

Artikel X

Artikel XI

Artikel XII

Artikel XIII

Artikel XIV

Artikel XV

Hoofdstuk III. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel XVI

Artikel XVII

Artikel XVIII [Vervallen per 01-10-2004]

Artikel XIX

Artikel XX [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel XXI [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel XXII [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel XXIII [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel XXIV [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel XXV [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel XXVA [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel XXVI [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel XXVII [Vervallen per 01-01-1998]

Artikel XXVIIA

Artikel XXVIIB

Artikel XXVIII

Artikel XXIX

Artikel XXX